duminică, 14 iunie 2009

Monografie contabila grupa 21

Monografie contabila privind constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele, plantatiile si mobilierul     In exemplele de mai jos simbolul 21_ este folosit pentru a identifica conturile contabile 212, 213 si 214. I. Intrarea in patrimoniu 1. Intrarea in patrimoniu prin achizitionare 21_ = 404 [valoarea mijloacelor fixe achizitionate] 21_ = 451, 453 [valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare] 2. Intrarea in patrimoniu prin donatie - cu titlu gratuit 21_ = 133 [valoarea mijloacelor fixe donate] 3. Intrarea in patrimoniu prin subventii 21_ = 131 / 132 [valoarea mijloacelor fixe primite prin subventii pentru investitii] 131 = 758 [trecerea subventiei pentru invenstitii la venituri] 512 = 131 [primirea subventiei pentru investitii in contul de la banca] 4. Intrarea in patrimoniu prin aport in natura la capitalul social 21_ = 456 [valoarea mijloacelor fixe primite ca aport in natura la capitalul social] 5. Intrarea in patrimoniu in regim de leasing financiar (vezi monografie leasing financiar) 21_ = 167 6. Obtinerea din poductie proprie a mijloacelor fixe pe baza procesului verbal de receptie finala 21_ = 231 II. Inregistrari contabile privind locatia de gestiune 1. Primirea in locatie de gestiune 21_ = 167 [cu valoarea mijlocului fix primit in locatie de gestiune] 2. Inregistrarea redeventei aferenta locatiei 612 = 462 3. Achitarea sumei cuvenite proprietarului locatiei de gestiune 462 = 531 / 512 III. Inregistrari contabile privind constructia unei cladiri 1. Se acorda un avans constructorului 409 = 404 404 = 512 2. Primirea facturilor pentru lucrari partiale 231 = 404 [facturi lucrari partiale] 404 = 409 [factura storno avans] 3. Receptionarea si punerea in functiune a cladirii 212 = 231 IV. Inregistrari contabile privind reevaluarea imobilizarilor corporale 1. In cazul in care rezulta o crestere fata de valoarea contabila neta daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate 21_ = 105 2. In cazul in care rezulta o crestere fata de valoarea contabila neta recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel acti 21_ = 781 3. Descresterile fata de valoarea contabila neta in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare 105 = 21_ 4. Descresterile fata de valoarea contabila neta recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ 681 = 21_ 5. Eliminarea amortizarii din valoarea bruta a mijloacelor fixe 281 = 21_ V. Iesirea din patrimoniu 1. Vanzarea mijloacelor fixe 461 = 7583 [pretul de vanzare al mijloacelor fixe] %      = 21_ 6583 [valoarea neamortizata a mijloacelor fixe] 281 [valoarea amortizarii aferente mijloacelor fixe] 2. Donarea mijloacelor fixe %      = 21_ 6583 [valoarea neamortizata a mijloacelor fixe] 281 [valoarea amortizarii aferente mijloacelor fixe] 3. Cedarea mijloacelor fixe in regim de leasing financiar 267 = 21_ 4. Mijloacele fixe aportate la capital si apoi retrase 456 = 21_ 5. Distrugerea mijloacelor fixe prin calamitati 671 = 21_ 6. Participarea in natura cu mijloace fixe la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora 261, 263, 265 = 21_ VI. Monografie contabila privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe complet amortizate 1. Scoaterea din functiune 281 = 21_ [valoarea mijloacelor fixe scoase din functiune] 2. Cheltuieli cu serviciile efectuate de terti cu scoaterea din functiune 6583 = 401 [valoarea cheltuielilor efectuate pentru scoaterea din functiune] 3. Recuperea de materiale de la mijlocul fix scos dun funtiune 302 = 7583 VII. Alte inregistrari 1. Costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele cu restaurarea amplasamentului 21_ = 151 2. Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului 21_ = 281 3. Valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarulu 281 = 21_